Om Ferocia

Vår grundtanke är att utbilda kunder som är intresserade av att ta tillbaka makten över sitt sparande. Vi vill hjälpa dig att förstå placeringsmarknaden och tjänstepensionsmarknaden. De val du gör idag påverkar din framtid och avkastningen på dina pengar mer än du anar.

Ferocia grundades 2016 av mig, Fredrik Tillander, som idag är VD och portföljansvarig. Jag har varit verksam inom finansbranschen i 20 år och de sista 6 åren som anställd arbetade jag som förmögenhetsförvaltare och försäkringsspecialist mot företag och privatpersoner. Bolagets affärsidé är att alla kunder skall bli behandlade som förmögenhetskunder, dvs alla kunder, privat och företag, stora som små, skall få tillgång till samma produkter och information som idag endast ges ut till de mest lönsamma kunderna hos banker och försäkringsmäklare.

Varför utmanar vi den traditionella finansiella rådgivningen?

Efter 13 år i finansbranschen så ställde jag mig frågan om jag i min yrkesroll verkligen levererade det bästa min arbetsgivare kunde leverera eller hade vi andra upplägg som egentligen kunde passa kunden bättre?. Finansbranschen har gått ifrån att man skulle vara väldigt duktig inom sin yrkeskategori till att idag jobba 40% med administration och 60% med kundkontakt.

Jag har under mina år i branschen sett utvecklingen gått emot att man skall underminerar kundernas förmåga att tänka själva och istället hitta en lösning som banker, försäkringsmäklare och ”rådgivare” ofta tar höga avgifter för och som påverkar avkastningen och genererar minimal kundaktivitet.

Vi har inte något incitament till var du som kund placerar dina pengar, utan våra intäkter kommer från våra abonnemang och kundernas intresse att följa oss. Affärsidén baseras uteslutande på möjligheten att skapa avkastning som överstiger kundernas förväntningar.

Man kan kort och gott säga att jag lever som jag lär. Jag använder mig av de flesta produkter som finns på marknaden vilket innebär större möjligheter att skapa avkastning i både positiv och negativ börsutveckling.

Vi arbetar inte med individuell rådgivning, utan produkten innebär att du ser och lär utifrån hur jag placerar pengar. Det är en hjälp till självhjälp för att du ska kunna ta makten över dina tillgångars utveckling i framtiden.

Fredrik Tillander
VD