Varför utmanar vi den traditionella finansiella rådgivningen?

Efter 16 år i finansbranschen så ställde jag mig frågan: ger jag verkligen mina kunder den bästa lösningen utefter hur marknaden ser ut idag? Eller får de istället en paketlösning enbart baserad på deras riskbenägenhet och placeringshorisont? Svaret blev det senare. Detta  blev startskottet till Ferocia Invest AB som idag går ut på att ge information om hur man kan placera i både upp och nedgång samt vikten av att se över sin placeringsinriktning några gånger per år.

Jag har under mina år i branschen sett hur man skapar lösningar som banker, försäkringsmäklare och ”rådgivare” ofta tar höga avgifter för, som påverkar avkastningen och genererar minimal kundaktivitet.

Vi har inte något incitament till var du som kund placerar dina pengar, utan våra intäkter kommer från våra abonnemang och kundernas intresse att följa oss.
Affärsidén baseras uteslutande på möjligheten att skapa avkastning som överstiger kundernas förväntningar.

Man kan kort och gott säga att jag lever som jag lär. Jag använder mig av de flesta produkter som finns på marknaden vilket innebär att möjligheten att skapa avkastning i både positiv och negativ börsutveckling är stor.

Vi arbetar inte med individuell rådgivning, utan produkten innebär att du ser och lär utifrån hur jag placerar pengar. Det är en hjälp till självhjälp för att du ska kunna ta makten över dina tillgångars utveckling i framtiden.

 

Fredrik Tillander
VD